ATELIER GHM veřejná obchodní společnost
ATELIER GHM veřejná obchodní společnost
ATELIER GHM veřejná obchodní společnost
ATELIER GHM veřejná obchodní společnost
ATELIER GHM veřejná obchodní společnost

PROFIL   PORTFOLIO   REALIZACE A REFERENCE   KONTAKTY

 
ATELIER GHM veřejná obchodní společnost
Firma byla založena v roce 1995.

Její hlavní náplní je projekční a inženýrská činnost v oblasti architektury, pozemních staveb, urbanismu a územního plánování.

Předmětem činnosti firmy je i zpracování návrhu a realizační dokumentace interiérů budov včetně zajištění jejich dodávky.

K realizaci projekčních zakázek je využívána nejmodernější výpočetní technika a programové vybavení firmy Autodesk, díky kterému je firma schopna realizovat i velmi náročné projekční úkoly.

Charakteristikou práce je snaha o detailní zpracování projekčního zadání jako nutného předpokladu pro přesnou a rychlou realizaci stavby. Důraz je kladen na technickou úroveň návrhu, výběr materiálů a řešení detailu, které rozhodující měrou ovlivňují výslednou kvalitu stavby.

Velká pozornost je při práci věnována komunikaci s klientem.

Pro zabezpečení zakázek má firma sjednáno pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti.

 

REALIZACE A REFERENCE

Realizace a reference

Již realizované stavby dle projektů ATELIERU GHM

 

 

Obchodní název : 
Atelier GHM veřejná obchodní společnost
zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl A XVIII, vložka č. 1151
 
Právní forma : 
Veřejná obchodní společnost
 
Identifikační číslo společnosti :
62 25 57 89
 
Daňové identifikační číslo :
CZ 62 25 57 89
 
Sídlo :
Englišova 16, 746 01 Opava
 
Ateliér :
Olbrichova 13,746 01 Opava
 
Společníci :
Ing. arch. Richard Groda
autorizovaný architekt ČKA pod číslem 02 383
Ing. Jan Hromada
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
ČKAIT pod číslem 1102484
Ing. arch. Jiří Dybalík

© Ing. Milan Selingr a ATELIER GHM 2018